Опис 12

Фонд
26
Опис
12
Дати
1850-1899
Кількість справ
1098
Анотація
Ректорат Розпорядження, циркуляри, оголошення міністерства віросповідань і народної освіти, намісництва у Львові, Галицького крайового губернаторства про організацію навчального процесу, використання у ньому польської і української мов; роботу із студентами та викладачами. Положення про сенат Львівського університету; регламент роботи сенату. Інструкції про роботу канцелярії і адміністративного персоналу; для педелів університету. Регламенти для студентів. Листування з міністерством віросповідань і народної освіти, намісництвом, губернаторством, крайовим судом та ін. про заборону прийому на навчання студентів, підозрюваних в участі в угорському повстанні з додаванням списку осіб; притягнення до відповідальності студентів, звинувачених у забороненій політичній, зокрема, соціалістичній діяльності; організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; утворення і ліквідацію кафедр, кабінетів, лабораторій; адміністративно-господарську, фінансову діяльність; матеріально-технічне забезпечення університету; призначення осіб на посади професорсько-викладацького складу; урегулювання заробітної плати викладачів; порядок стягнення плати за навчання; участь делегатів університету у передачі майна бібліотеки Оссолінських в управління куратору князя Любомирського; ліквідацію наслідків пожежі в університеті, яка сталась 2 листопада 1848 р.; передачу університету додаткових приміщень; вибори ректора; деканів; членів сенату; політичну діяльність студентів. Справи про заснування і роботу кафедри судової експертизи; хімічної лабораторії; мінералогічного музеюта ін.; укладання бюджету; виконання заповіту графа Борковського Дуніна Станіслава щодо передачі його бібліотеки університету. Дисциплінарні справи студентів і працівників університету. Навчальні програми; розклади лекцій; навчальний план Академічної гімназії у Львові. Протоколи засідань сенату університету. Статути студентських товариств; Історичного товариства у Львові. Програми урочистого прийняття імператора Франца Йосипа І у Львові у жовтні 1851 р. і липні 1855 р.; спадкоємця престолу архікнязя Рудольфа у 1887 р. Хроніка університету. Повідомлення намісництва про дозвіл імператора Головацькому Якову ‒ професору української літератури прийняти і носити російський орден Володимира ІУ ступеня. Статистичні відомості про роботу університету; кількість студентів. Звіти крайового шкільного комітету про стан середньої освіти в Галичині. Заяви осіб про зарахування на навчання; звільнення від плати за навчання. Списки студентів університету і гімназій, підозрюваних в участі в угорському повстанні; професорсько-викладацького складу; ректорів університету.