Опис 1

Фонд
266
Опис
1
Дати
1918-1939
Кількість справ
819
Анотація
Статут Спілки з додаванням списків Керівної ради. Циркуляри і протоколи з’їздів федерацій польських спілок оборонців батьківщини в Парижі і у Львові з додаванням їх статутів; засідань Керівної ради Спілки; членів Спілки. Положення про секцію «похоронного фонду» Спілки. Розпорядження секції опіки про видачу грошової допомоги членам Спілки і сім’ям загиблих оборонців Львова. Протоколи засідань перевірочної комісії Спілки. Листування з міністерством військових справ, Польським банком у Львові, організаціями, закордонними польськими товариствами, членами Спілки та ін. про діяльність Спілки, її закордонних федерацій; відкриття руського [українського] університету; святкування 15-річчя незалежності Польщі і оборони Львова; видачу грошової допомоги членам Спілки; надання коштів на будівництво «Дому оборонців»; сплату членських внесків та ін. Матеріали про святкування 15-річчя, 20-річчя незалежності Польщі і оборони Львова: листування, програми, списки учасників ювілейних заходів, запрошення, інформаційні документи, вітальні телеграми, плакати, значки, світлини членів Керівної ради Спілки і учасників ювілейних заходів тощо. Звіти про діяльність Спілки; ревізійної комісії; касові. Відомості на видачу грошової допомоги членам Спілки. Особові справи членів Спілки оборонців Львова у листопаді 1918 року. Заяви членів Спілки про видачу їм грошової допомоги. Картотеки осіб, нагороджених «Хрестом оборони Львова». Списки членів Спілки оборонців Львова; безробітних членів Спілки; Польського комітету з організації святкування 15-річчя незалежності Польщі. Членські квитки Спілки. Журнал реєстрації загиблих військовослужбовців польської армії у 1918-1920 рр.; обліку поштових відправлень Спілки. Книги касові; обліку безробітних членів Спілки; реєстрації документів, що надійшли на розгляд перевірочної комісії Спілки.