Опис 22

Фонд
26
Опис
22
Дати
1784-1849
Кількість справ
2621
Анотація
Фотокопія привілею, даного у 1661 році ордену єзуїтів королем Яном Казимиром на відкриття університету у Львові. Рескрипти, декрети, розпорядження, інструкції Імператорського двору, Галицького губернського управління про дарування Конституції; скасування кріпосної залежності селян; вибори до Першого Рейхстагу; організацію навчального процесу; порядок складання іспитів; зовнішній вигляд професорів і деканів; виплату утримання викладачам і стипендій студентам; бухгалтерський облік; стягнення плати за навчання. Розпорядження Галицького губернського управління, прислані для ознайомлення. Матеріали Придворної канцелярії, Галицького губернського управління та ін. про підготовку і церемонію відкриття університету. Тимчасовий дисциплінарний статут для університетів. Листування про організацію навчальної і наукової роботи; вибори ректора і деканів; фінансово-господарські питання; дисциплінарні проступки студентів і викладачів; цензурування друкованих видань університету з додаванням їх переліків; переміщення університету у Краків. Справи про ліквідацію наслідків пожежі в університеті і відновлення його роботи; присвоєння особам учених ступенів; проведення урочистих заходів і призначення ораторів. Відомості про прибутки і видатки університету. Положення про синдика, нотаріуса і педеля університету. Протоколи засідань консисторії; сенату; складання іспитів; засідань Національних Зборів. Програми лекцій. Тексти службової присяги державного службовця; доктора наук; докторанта. План і кресленнястарої будівлі університету. Розклади іспитів. Списки студентів; гімназистів; студентів і гімназистів, звільнених від плати за навчання; студентів-другорічників. Книги реєстрації літератури, виданої у ХУІ–ХУІІІ ст. Журнали успішності; реєстрації вхідних; вихідних документів; з фінансово-господарських питань. Сенат(консисторія) (1805–1817) Розпорядження губернського управління про протидію ослабленню релігійності серед службовців; порядок добору службовців, професорів, ад’юнктів; політичну діяльність; ремонти та використання приміщень ліцею для навчально-наукових цілей; звільнення студентів від плати за навчання та ін., прислані для відому. Інструкції для актуаріусів; канцеляристів; педелів ліцею; про проведення виборів ректора; правила роботи університетських і ліцейських бібліотек. Листування про порядок оплати навчання; організацію навчального процесу; обмундирування, поведінку державних службовців; фінансово-господарську діяльність. Справи про реорганізацію Львівського університету у ліцей; відновлення університету на базі ліцею. Відомості про видатки на утримання ліцею. Програми лекцій. Списки студентів; студентів, звільнених від плати за навчання. Філософський факультет. Юридичний факультет (юридична студія). Теологічний факультет (теологічна студія). Медичний факультет (медично-хірургічна студія) Декрети Придворної канцелярії про протидію падінню релігійності і зростанню «аморальності» серед населення; запровадження лекцій з релігії і катехізацію у вищих навчальних закладах; інструкції для викладачів релігії; проведення навчання приватним способом. Статути; положення про організацію факультетів. Матеріали, пов’язані із революційними подіями «Весни народів» 1848-1849 рр.: маніфести, прокламації імператора і генерала Гаммерштайна; протоколи засідань професорсько-викладацького складу тощо. Рішення губернського управлінняпро організацію,матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчального процесу; створення анатомічного театру; організацію діловодства; за зверненнями студентів про допуск до іспитів;звільнення від плати за навчаннята ін. Повідомлення губернського управління про запровадження цензури усіх друкованих видань і рукописів. Листування з губернським управлінням, дирекцією поліції про заходи дисциплінарного впливу на студентів; призначення осіб на посади професорів і викладачів, встановлення їм посадових окладів; утворення кафедри української мови; підготовку підручників української мови; викладання у школах українською мовою; видачу професору української мови Якову Головацькому конфіскованих у 1837 р. примірників збірника української поезії «Русалка Дністрова»; політичні демонстрації студентів. Справи про виключення Шашкевича Маркіяна з університету; розгляд заяви ліцеїстів щодо викладання класичної філології українською мовою. Дисциплінарні справи студентів. Звіти про роботу факультетів; організацію і роботу начальних кабінетів. Протоколи засідань факультетів; виборів деканів. Програми, розклади лекцій, іспитів; відомості; свідоцтва про складання іспитів. Рішення професорської колегії про надання стипендій студентам; обладнання наукових кабінетів та ін. Характеристика на Вагилевича Івана, студента 2-го курсу. Біографії професорів факультетів. Заяви студентів; акушерок про допуск до заключних іспитів. Переліки затверджених підручників. Проповіді священиків на святкові дні. Довідки про стан здоров’я студентів. Списки студентів; студентів-ченців; абсольвентів факультету; викладачів з додаванням біографічних відомостей; практикуючих лікарів; лікарів ‒ членів товариства хірургів у Львові; професорсько-викладацького складу; докторів загального і церковного права. Протоколи засідань факультету. Екзаменаційні відомості. Журнали успішності; вхідних; вихідних документів. Науковий консенс Декрети Імператорського двору, прислані для ознайомлення. Інструкція для директорів факультетів і гімназій. Листування з губернським управлінням про затвердження інструкції з виборів деканів; створення і ліквідації кафедр, музеїв та ін.; співпраці з гімназіями; розміри посадових окладів працівників, стипендій; адміністративно-господарські видатки; заміщення вакантних посад; ставлення викладачів до своїх обов’язків; порядок притягнення студентів до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні справи вчителів гімназій і шкіл. Екзаменаційні відомості студентів. Матеріали про роботу гімназій у Замості, Збаражі, Тарнові, Жешуві: списки учителів; відомості успішності; навчальні програми; історичні довідки тощо. Заяви, скарги викладачів, службовців з різних питань. Шляхетська академія у Львові(1810) Справа про організацію занять з верхової їзди для вихованців. Академічна гімназія (1810, 1817, 1819) Рішення губернського управління з питань вживання польської мови при вивченні латинської граматики у гімназіях. Лист Львівського окружного управління гімназисту з роз’ясненнями порядку одержання стипендії. Архів Опис документів університету за 1780-1837 рр. Карточки описів документів університету за 1822 р., 1823 р. Печатки і штампи університету.