Опис 15

Фонд
26
Опис
15
Дати
1784-1939
Кількість справ
1501
Анотація
Головні каталоги студентів; каталоги успішності студентівта ін. Свідоцтва про закінчення університету; звільнення з університету. Алфавітні покажчики студентів, що склали іспити; протоколів складання іспитів. Посвідчення про присвоєння звання магістра. Книги протоколів складання вступних іспитів; державних іспитів; магістерських іспитів; докторських іспитів; засідань рад деканатів, факультетів; обліку дипломів магістрів; реєстрації вхідних і вихідних документів. Ректорат Каталоги студентів теологічного і філософського факультетів. Свідоцтва про звільнення з університету студентів філософського; медичного факультетів. Копії дипломів випускників університету. Альбом обліку докторських дипломів. Інвентарні книги цінних документів і предметів; бібліотеки; рухомого майна університету. Книги реєстрації семінарських робіт; докторських дисертацій; вхідних; вихідних документів.