Опис 14

Фонд
26
Опис
14
Дати
1874-1939
Кількість справ
2646
Анотація
Ректорат Закон про вищі навчальні заклади; статут університету; статут ін. вищих навчальних закладів. Циркуляри міністерств віросповідань і народної освіти, фінансів, намісництва, ректорату. Матеріали про присвоєння університету імені Яна Казимира і передачі йому приміщень колишнього Галицького сейму. Статути; протоколи засідань сенату університету; громадських організацій студентів. Меморіал, резолюція, ін. документи сенату університету з вимогою приєднання Східної Галичини до Польщі. Відозви, статути, меморіали про політичну діяльності студентів і професорсько-викладацького складу університету. Тексти присяг професорів і службовців. Листування з міністерствами віросповідань і народної освіти, фінансів, намісництвом, ректоратом, деканатами та ін. про вимогу до директора української гімназії у Львові Кокорудзи Іллі, професора Свєнціцького Іларіона та ін. скласти присягу на вірність Польщі і звільнення цих осіб з роботи за відмову від складання присяги; політичну діяльність професорів і студентів; протидію створенню територіальної автономії для західноукраїнських територій; українського університету у Львові тощо; призначення посадових окладів, пенсій і допомоги професорам і членам їх сімей, у т. ч. українського походження, які склали присягу на вірність Польщі з додаванням списків цих осіб; організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; діловодство і організаційно-адміністративні питання; фінансове і матеріально-технічне забезпечення університету; плату за навчання; повернення стипендій і позик, одержаних під час навчання; оплату праці, матеріальне забезпечення і надання пільг для професорсько-викладацького складу; діяльність університетської бібліотеки; міжнародні зв’язки університету; навчання іноземних студентів. Справи про присвоєння вчених ступенів; діяльність студентських товариств; наукової бібліотеки університету; передачу університетській бібліотеці особистої книгозбірні померлого князя Чарторийського Вітольда-Казимира з його заповітом; надання матеріальної допомоги студентам і працівникам університету. Дисциплінарні справи студентів. Звіти про діяльність університету, факультетів, інститутів, ін. підрозділів. Статистичні відомості про внесення плати за навчання; кількість, національний склад, віросповідання студентів; професорів та ін. Навчальні програми; розклади лекцій для студентів. Штатні розписи університету. Відомості на виплату зарплати професорсько-викладацькому складу, ін. працівникам університету. Тексти промов ректорів, ювілярів, ін. матеріали з хроніки університету. Фотографії, плани приміщень університету; фотокопії університетських, факультетських печаток; університетських регалій; фотопортрети професорів. Каталог портретів, що знаходились у приміщеннях університету, укладений професором Заревичем Станіславом. Переліки середніх шкіл на території Польщі, у яких проводились іспити на атестат зрілості. Біографії професорів, у т. ч. Грушевського Михайла, Колесси Олександра та ін.; анкетні листи професорів, викладачів університету. Повідомлення, листи, телеграми та ін. з приводу смерті відомих професорів університету та вшанування їх пам’яті. Списки осіб, що одержали наукові ступені з різних наукових дисциплін; професорів; доцентів; асистентів; службовців і технічних працівників; співробітників інститутів; членів Польського історичного товариства та ін. Книги доходів і видатків.