Опис 13

Фонд
26
Опис
13
Дати
1900-1939
Кількість справ
1065
Анотація
Ректорат Фотокопія королівського декрету 1661 року про надання прав академії (університету) єзуїтській колегії у Львові. Розпорядження, циркуляри міністерства віросповідань і народної освіти, намісництва про організацію начального процесу, роботу із студентами та викладачами; присвоєння вчених ступенів і звань; порядок оголошення конкурсів на вакантні посади; зарахування службовців на роботу; оплату праці та ін. Інструкція для службовців університету. Положення про порядок зарахування на навчання. Листування з міністерством віросповідань і народної освіти, намісництвом, Головною крайовою касою та ін. про організацію начального процесу, роботу із студентами та викладачами; національні вимоги студентів-українців; участь професора М. Грушевського у заходах українських громадсько-політичних організацій, заборону йому виступати на раді професорів українською мовою; адміністративне реагування на убивство намісника Галичини графа Потоцького Анджея; будівництво нового приміщення бібліотеки; міжнародні зв’язки університету; прийняття осіб на навчання; затвердження навчальних програм; фінансування наукової і господарської діяльності; оплату праці викладачів та ін. працівників; страхування технічних працівників від нещасних випадків з додаванням списків застрахованих. Матеріали про протидію польських студентів і професорів створенню українського університету у Львові; законодавче визнання Львівського університету польським навчальним закладом з максимальним обмеженням у ньому прав українців; витіснення української мови з ужитку в університеті; політичні виступи студентів-українців, участь у них професора М. Грушевського; репресивні заходи щодо учасників політичних виступів нелегальних зборів із числа студентів-українців; сенату університету (рішення) про тимчасове виключення з університету студентів-українців за участь у мітингу з вимогою створення українського університету у Львові; вшанування ювілярів; жалобні заходи, у т. ч. некролог про смерть Івана Франка. Матеріали ювілейних заходів з нагоди 250-річчя університету; 100-річчя відновлення наукової діяльності університету: програма; відозва; протоколи засідань ювілейного комітету докторів; запрошення на святкування; вітальні листи і адреси; списки запрошених на святкування; тексти запрошень і подячних листів; ювілейні видання, брошури, книги, їх переліки; вирізки з газет з ювілейними матеріалами тощо. Справи про обрання ректора, деканів, делегатів до Академічного сенату; діяльність студентських товариств; створення, діяльність, ліквідацію стипендіальних фондів; будівництво, експлуатацію приміщень для університету. Дисциплінарні справи студентів і викладачів, у т. ч. доктора Грушевського Михайла. Відомості, звіти про кількість студентів. Звіти про діяльність факультетів; лабораторій; кабінетів; клінік тощо; фінансово-касові та ін. звіти. Протоколи засідань Академічного сенату; рад професорів факультетів університету. Статути студентських товариств. Хроніка університету. Довідки про присвоєння вченого ступеня доктора наук. Дипломи про присвоєння звання почесного доктора наук, зокрема, фізикині Кюрі-Склодовській Марії, письменнику Сенкевичу Генрику, музиканту і державному діячевідіячеві Падеревському Ігнацію, архієпископу Більчевському Юзефу та ін. Списки студентів, які внесли плату за навчання з додаванням квитанцій; студентів-стипендіатів; студентів-біженців; професорів; доцентів; ін. викладачів із вказівками на їх мови викладання та ін. Журнали реєстрації вихідних документів.