Опис 9

Фонд
26
Опис
9
Дати
1924-1939
Кількість справ
609
Анотація
Природничо-математичний факультет Розпорядження, циркуляри міністерства віросповідань і народної освіти, ректорату з питань організації навчального процесу, роботи із студентами та викладачами; правил зарахування на навчання. Інструкції для наукових, іноземних стипендіатів. Листування з міністерством віросповідань і народної освіти, ректоратом, науковими та ін. організаціями про організацію, роботи із студентами та викладачами; проходження студентами практики; вибори ректора і деканів, призначення професорів, габілітацію доцентів; врегулювання заробітної плати професорів; фінансування наукової і навчальної роботи; призначення студентам стипендій і допомоги; притягнення до різних видів відповідальності студентів, звинувачених у комуністичній та ін. забороненій політичній діяльності; фінансове забезпечення діяльності факультету. Навчальні плани; програми лекцій для студентів; ІУ конгресу слов’янських географів у Софії; польських наукових з’їздів. Каталоги успішності студентів. Справи про надання особам прав приват-доцентів; здобуття особами наукових ступенів; закордонні наукові зв’язки. Звіти кафедр, деканату, інституту хіміїта ін. підрозділів факультету про проведену роботу; переліки наукових робіт професорів факультету. Статистичні відомості про роботу факультету; кількість студентів; складання докторських іспитів і присвоєння наукового ступеня доктора наук тощо. Заяви, клопотання студентів та ін. осіб про звільнення від плати за навчання, зарахування на навчання; присвоєння ступеня магістра і доктора наук та з ін. питань. Протоколи засідань ради професорів; екзаменаційних комісій з приймання випускних (магістерських) іспитів студентів. Біографії професорсько-викладацького складу факультету. Тимчасові свідоцтва про складання випускних (магістерських) іспитів студентами; свідоцтва осіб про складання магістерських іспитів. Анкети студентів; облікові картки студентів-стипендіатів. Списки студентів; студентів-стипендіатів; студентів-одержувачів позик; випускників; професорсько-викладацького складу тощо. Облікові листи про складання випускних (магістерських) іспитів студентами. Журнали реєстрації вхідних, вихідних документів.