Опис 8

Фонд
26
Опис
8
Дати
1850-1939
Кількість справ
769
Анотація
Теологічний факультет Розпорядження, циркуляри міністерства віросповідань і народної освіти, Галицького крайового губернаторства, університетського сенату про реагування на участь студентів у революції 1848 р.; організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; правила зарахування на навчання. Статут Польського теологічного товариства у Львові. Листування з міністерством віросповідань і народної освіти, Галицьким крайовим губернаторством, ректоратом, університетським сенатом, керівництвом духовних навчальних закладів та ін. про організацію навчального процесу; роботу із студентами та викладачами; вибори ректора і деканів, призначення професорів; габілітацію доцентів; урегулювання заробітної плати професорів; фінансування наукової і навчальної роботи; призначення студентам стипендій і допомоги; фінансове забезпечення діяльності факультету. Справи про надання особам прав приват-доцентів; здобуття особами наукових ступенів. Звіти кафедр, деканату, інститутів, ін. підрозділів факультету про проведену роботу; переліки наукових робіт професорів факультету. Протоколи засідань ради професорів; екзаменаційних комісій з приймання випускних (магістерських) іспитів студентів. Статистичні відомості про роботу факультету; кількість студентів; складання докторських іспитів; присвоєння наукового ступеня доктора наук тощо. Навчальні плани; програми лекцій для студентів. Каталоги успішності студентів. Проповіді священників у костелах у святкові дні. Заяви, клопотання студентів, ін. осіб про звільнення від плати за навчання; зарахування на навчання; присвоєння ступеня магістра і доктора наук; з ін. питань. Свідоцтва про закінчення курсу навчання. Дипломи магістрів теології. Анкети студентів; облікові картки студентів-стипендіатів. Списки студентів; студентів-стипендіатів; студентів і вихованців греко-католицької семінарії у Львові; випускників; професорсько-викладацького складу тощо.