Опис 6

Фонд
26
Опис
6
Дати
1850-1939
Кількість справ
1609
Анотація
Юридичний факультет Розпорядження міністерства віросповідань і народної освіти, університетського сенату про організацію навчального процесу; роботу із студентами та викладачами; правила зарахування на навчання; перевірку викладачів на благонадійність; порядок проходження військової служби і звільнення від неї студентів. Листування з Галицьким крайовим губернаторством і староствами про виявлення студентів, які брали участь в угорській революції 1948 р. і недопущення їх до подальшого навчання з додаванням списків; участь студентів у соціалістично-радикальному русі і притягнення їх до відповідальності; фінансування наукової і навчальної роботи; призначення студентам стипендій і допомоги; вибори ректора; затвердження на посадах деканів; габілітацію доцентів; урегулювання заробітної плати професорів; фінансове забезпечення діяльності факультету. Навчальні плани; програми лекцій для студентів; ІІ з’їзду польських юристів у Варшаві. Каталоги успішності студентів. Справи про надання особам прав приват-доцентів; здобуття особами наукових ступенів. Звіти кафедр, деканату, ін. підрозділів факультету про проведену роботу; переліки наукових робіт професорів факультету. Статистичні відомості про роботу факультету; кількість студентів; складання докторських іспитів і присвоєння наукового ступеня доктора наук. Заяви, клопотання студентів, ін. осіб про звільнення від плати за навчання; зарахування на навчання; присвоєння ступеня магістра і доктора наук та з ін. питань. Протоколи засідань ради професорів. Вирок Крайового суду у Львові щодо Франка Івана, Мандичевського Івана та ін. за звинуваченням у належності до соціалістичної організації. Свідоцтва про закінчення курсу навчання. Анкети студентів; облікові картки студентів-стипендіатів. Списки студентів; студентів-стипендіатів; випускників; професорсько-викладацького складу тощо. Алфавітні покажчики вхідних і вихідних документів. Журнали реєстрації вхідних документів.