Опис 2

Фонд
257
Опис
2
Дати
1918-1939
Кількість справ
1723
Анотація
Головне управління Товариства Статут Товариства; повідомлення про його затвердження. Прокламації, відозви, листівки Тимчасового революційного комітету Польщі, центральних комітетів комуністичних партій Литви, Білої Русіта ін. Протоколи загальних зборів; засідань Головного управління Товариства. Листування з міністерством віросповідань інародної освіти, Військово-історичним бюро у Варшаві, Львівським, Станіславським, Тернопільським воєводськими управліннями державної поліції, секретарем наукової комісії та ін. про проєкт пам’ятника оборонцям Львова, підготовку до друку і редагування матеріалів про історію оборони Львова, розшук історичних матеріалів про оборону Львова; розповсюдження друкованих видань Товариства, наукові; господарські; фінансові питання; уточнення анкетних даних загиблих при обороні Львова; опіку над їх могилами; з особами про їх участь в обороні Львова та ін. Декрети, протоколи засідань Галицького, повітових революційних комітетів. Звіти про діяльність Товариства, наукової комісії, секретаріату. Описи документів, що зберігаються в архіві Товариства. Заяви осіб про передплату книг про оборону Львова. Списки жертводавців; нагороджених медаллю «Оборона Львова». Книги касова; обліку оборонців Львова; обліку розповсюдження книги про історію оборони Львова. Наукова комісія Інструкція Військово-історичного бюро про порядок підготовки документів для використання у наукових цілях. Внутрішній розпорядок роботи комісії. Протоколи засідань комісії. Листування з Станіславським, Тернопільським воєводськими управліннями, периферійними організаціями Товариства, установами, особами про організацію відділень Товариства; збирання історичних документів; видання літератури про історію оборони Львова та ін. Звіти про роботу комісії; членів комісії про збирання матеріалів. Матеріали про організацію і діяльність; інвентарний опис рукописів Військового архіву у Варшаві. Матеріали про діяльність збройних сил, військових міністерств, генеральних штабів, військових підрозділів, командування Генерального округу у Львові, Львівського гарнізону, окружного суду у Львові та ін. органів Польщі, УНР, ЗУНР: статути, накази, інструкції, бюлетені декретів і розпоряджень, листування, документи про дипломатичні переговори, протоколи судових засідань, допитів, ставок віч-на-віч, обвинувальні акти, звіти і рапорти про суспільно-політичне становище, донесення про оперативну обстановку, роботу з військовими кадрами; штатні розписи військових підрозділів, відомості на видачу грошового утримання, анкети оборонців Львова, списки особового складу, поранених, загиблих при обороні Львова, відозви, листівки, газети політичних партій, книги обліку вхідних і вихідних документів тощо. Спогади учасників оборони Львова. Довідки на осіб, які брали участь в обороні Львова. Газетні статті; вирізки з газет; рецензії на друковані видання тощо. Переліки історичних документів, одержаних від установ та окремих осіб; переданих до міського архіву Львова; документів, що зберігаються в архіві Товариства. Каталог бібліотеки Товариства. Список авторів видань з історії оборони Львова. Книги реєстрації вхідних документів із зазначенням їх змісту.