Опис 1

Фонд
257
Опис
1
Дати
1918-1939
Кількість справ
618
Анотація
Статут товариства, звіти про діяльність товариства, завірені копії протоколів, кореспонденції та інших документів Уряду УНР. Статті та спогади про події у Львові 1918-1920рр. Копії наказів, листування Командування польських військ. Списки оборонців Львова та їхні анкети. Списки інтернованих. Списки офіцерів.