Опис 1

Фонд
6
Опис
1
Дати
1932-1939
Кількість справ
1082
Анотація
Циркуляри Центрального бюро з фінансово-земельних справ. Справи за позовами осіб та фірм про відстрочкуорендної плати, сплати боргів, відсоткових ставок, зниження відсоткових ставок; укладання угод між боржниками і кредиторами щодозаборгованостей тощо. Місячні статистичні і фінансові та ін. звіти про діяльність Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводських арбітражних управлінь; повітових арбітражних управлінь Тернопільського воєводства. Відомості на видачу заробітної плати робітникам і службовцям.