Опис 1

Фонд
5
Опис
1
Дати
1932-1939
Кількість справ
535
Анотація
Циркуляри, розпорядження міністерств аграрних реформ, фінансів, внутрішніх справ, соціальної опіки, акцепційного банку; воєводського бюро з фінансово-земельних справ; організації арбітражних управлінь. Відомості [журнал] законів Польської Республіки. Листування, справи, звіти про організацію повітових бюро з фінансово-земельних справ і арбітражних управлінь; організацію воєводського комітету з фінансово-земельних справ; сплату боргів та податків землевласниками; діяльність повітових арбітражних управлінь; надання пільг землевласникам, які потерпіли від стихійних лих; відстрочки по сплаті боргів; зменшення відсоткових ставок; призупинення вилучення майна за борги, зокрема, у малоземельних селян; видачу короткотермінових позик; конфіскацію майна за несплату боргів; порядок укладання договорів між земельними кооперативами та їх кредиторами тощо. Звіти, статистичні звіти, протоколи міністерства землеробства і аграрних реформ, ін. органів про розвиток фінансово-земельної справи; діяльність повітових арбітражних управлінь; повітових бюро з фінансово-земельних справ; кількість сільських господарств з різною площею угідь; проведення з’їзду орендарів земельних ділянок Львівського, Станіславського і Тернопільського воєводств. Кошториси видатків і прибутків повітових арбітражних управлінь. Особові справи службовців. Відомості на видачу заробітної плати службовцям воєводського бюро з фінансово-земельних справ. Копії дипломів, свідоцтв, автобіографії, заяви осіб про прийом на роботу. Переліки маєтків, що підлягають продажу через аукціон; кооперативів на території воєводства. Списки землевласників-боржників; службовців повітових арбітражних управлінь; експертів з оцінки нерухомого майна; судових експертів апеляційного суду у Львові; доглядачів і власників сільських господарств, що одержали відстрочку по боргам у повітах Тернопільського воєводства. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.