Опис 3

Фонд
7
Опис
3
Дати
1921-1939
Кількість справ
649
Анотація
Реферат безпеки і громадського порядку Розпорядження, рішення, циркуляри міністерств, інших органів державної влади, намісництва, воєводського управління, повітового староства про запровадження польових судів; трактування польського громадянства Ризькими мирним договором; стягнення штрафів з осіб, які порушили правила торгівлі; заходи на випадок стихійних лих; нічну охорону залізниць та інше. Рішення повітового староства за заявами осіб про зміну віросповідання. Листування воєводського управління, державної поліції про надання особам польського громадянства, суспільно-політичне становище; діяльність громадсько-політичних партій, організацій і рухів з додаванням їх статутів. Справи про суспільно-політичне становище у повіті; затвердження статутів і діяльність торгово-кооперативних, студентських, учнівських, єврейських громадських і релігійних товариств, сільськогосподарських гуртків у селах повіту; надання особам закордонних паспортів з додаванням списків; кримінальну відповідальність за видачу метрик українською мовою. Зведення, донесення, відомості воєводського управління, органів державної поліції про суспільно-політичне, економічне становище у повіті; проведення виборів до сейму і сенату; діяльність громадських організацій з додаванням списків їх членів; діяльність політичних партій і рухів, зокрема, КПП, КПЗУ, КСМЗУ, ППС-Лівиці; «Сільроб», УНДО та інше; проведення страйків, мітингів і демонстрацій робітників; мешканців повіту, інтернованих українською військовою владою; становище польських поселенців; конфіскацію зброї у приватних осіб з додаванням списків. Заяви товариств і організацій про видачу дозволів на проведення урочистостей, концертів, спектаклів, вечорів та інших масових заходів; осіб про видачу дозволів на право володіння зброєю; видачу посвідчень особи; надання відстрочок від призову на дійсну військову службу; надання матеріальної допомоги. Протоколи засідань повітового комітету. Статистичні зведення про кількість і національний склад виборців; державної поліції про політичні виступи і загально-кримінальні злочини. Мапи Львівського воєводства із зазначенням осередків КПЗУ, місць кримінальних злочинів. Скарги на правління гмін, які перешкоджають відкриттю українських шкіл; на зловживання представників влади та поліції; ігнорування українського населення при комплектуванні дільничних комісій з виборів законодавчих органів Польщі. Характеристики на осіб за запитами органів державної влади. Анкети осіб, які потерпіли під час воєнних дій. Списки присяжних засідателів від гмін повіту; державних службовців; працівників Радянського представництва у Польщі; виборців до сейму і сенату по селам повіту; членів виборчих комісій з виборів до сейму і сенату; українських професійних, просвітницьких товариств; релігійних парафій усіх віросповідань; власників голубів, у т. ч. поштових. Книги реєстрації громад, товариств і гуртків, їх філій у гмінах повіту; заяв, скарг, інших вхідних документів.