Опис 2

Фонд
7
Опис
2
Дати
1921-1939
Кількість справ
1077
Анотація
Підвідділ у справах товариств Циркуляр міністерства внутрішніх справ про нагляд за діяльністю товариств на території воєводств. Розпорядження, циркуляри воєводського управління. Рапорти коменданта повітової поліції Львівському староству про суспільно-політичну ситуацію. Листування у справах та про діяльність легальних товариств, спілок, організацій. Справи про реєстрацію господарських, кредитних, кооперативних, культурно-освітніх, спортивних, релігійних, молодіжних, жіночих та ін. товариств, спілок, організацій, гуртків, клубів, читалень населених пунктах. Переліки політичних партій; господарських, кредитних, кооперативних, культурно-освітніх, спортивних, релігійних, молодіжних, жіночих та інших товариств, спілок, організацій, гуртків, клубів, читалень з додаванням відомостей про їх керівників. Книги реєстрації польських та українських товариств на території повіту.