Опис 1

Фонд
7
Опис
1
Дати
1921-1939
Кількість справ
2662
Анотація
Адміністративний відділ. Загальний реферат Розпорядження, циркуляри центральних установ, Галицького намісництва, воєводського управління, повітового староства з різних питань, зокрема про надання, підтвердження і позбавлення громадянства; порядок утворення нових територіальних гмін на території Східної Галичини; охорони здоров’я та інші. Справи, донесення про підготовку та відзначення державних та інших свят, ювілейних дат. Списки нагороджених орденами і медалями. Організаційний реферат Регламент Львівського тимчасового повітового правління. Листування з намісництвом, воєводським управлінням про кадрові питання староства, матеріальне і пенсійне забезпечення службовців тощо. Інструкції про організацію повітових і міських староств на території воєводства; організацію громадської охорони у гмінах на випадок пожежі, повені, інших стихійних лих. Справи про структурний поділ і запровадження нової організації повітового староства; зміну меж м. Львова і повіту; виплату державними службовцям надбавок до заробітної плати; виділення коштів для утримання воєнізованих продовольчих загонів з проведення реквізиції продовольства у сільського населення; перевірку фінансово-господарської діяльності гмін. Протоколи періодичних зборів представників керівних органів першої інстанції. Зразки бланків типової документації. Перелік рефератів військових інвалідів при повітових староствах на території Польщі. Касові книги повітового староства. Книги реєстрації рішень комісій староства; вхідної кореспонденції. Адміністративно-правовий (адміністративний) реферат Розпорядження, циркуляри центральних органів влади, воєводського управління про порядок реєстрації руху народонаселення; проведення загального перепису населення; проведення виборів у гмінні ради на території повіту. Листування про внесення осіб у метричні списки; реєстрацію автомобілів. Справи про видачу дозволів, відмови у дозволах на підприємницьку, торгівельну діяльність; реєстрацію підприємств у т. ч. водяних млинів; діяльність повітового бюро відновлення; діяльність мисливських союзів і товариств; зміну прізвищ; зміну віросповідання; надання, підтвердження, позбавлення польського громадянства; підтвердження гмінної приналежності осіб; усиновлення, узаконення дітей; записи та внесення змін до записів актів про громадянський стан; видачу паспортів; фінансово-господарську діяльність греко-католицьких парафій; ведення метричних книг в іудейських віросповідних округах; оренду землі релігійними організаціями; відкриття, будівництво, реконструкцію, оренду промислових підприємств, культових та ін. споруд і об’єктів; приєднання гмін до міської території Львова; проведення виборів у ради і правління гмін; діяльність рад і правлінь; відчуження земель для будівництва військового аеродрому у Скнилові; регуляцію річок Полтва, Щирка, Білка, Шклота ін.; реєстрацію мисливських угідь у гмінах; участь гмін у «Торгах Східних» («Таргах Всходніх»); комплектування бібліотек староства службовою літературою; заборону спорудження у Збоїськах пам’ятника українцям, які загинули під час українсько-польської війни 1918-1919 рр.; відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку у Винниках. Матеріали про проведення загального перепису населення (протоколи нарад, інформаційні зведення гмінних управлінь, звіти уповноважених дільничних комісій з проведення перепису тощо); оренду водойм і експлуатацію рибних господарств; розподіл будівельних матеріалів для відновлювальних робіт; підтвердження особам польського громадянства; видачу дозволів на право займатись ремеслом; будівництво шосейної дороги у Клепарові, нафтопереробного заводу з додаванням креслень. Бюджети сільських гмін. Статистичні зведення про населення гмін із зазначенням національності і віросповідання; наявність у повіті підприємств деревообробної і керамічної промисловості; пекарень; млинів з додаванням списків їх власників. Протоколи засідань виборчих комісій з виборів до рад гмін з додаванням бюлетенів і списків виборців. Анкетні карточки з відомостями про пам’ятки культури і природи, наявність природних покладів у гмінах. Переліки гмін воєводства; гмін повіту; матеріальних збитків початкових шкіл, власників нерухомого майна у гмінах; установ і підприємств у гмінах повіту. Списки осіб, складені для інформаційного довідника «Цала Польска»; осіб, які змінили греко-католицьке віросповідання на римо-католицьке; власників великих земельних ділянок; виборців; власників будинків у гмінах; маслозаводів. Алфавітний покажчик до книг реєстрації власників промислових, торгових, ремісничих та ін. підприємств у гмінах повіту. Книги видачі паспортів і посвідчень особи. Реферат самоврядування Циркуляри воєводського управління, листування з повітовою командою поліції про перевірки дотримання правил визначення мір і ваги. Листування з воєводським управлінням, іншими органами про надання позик землевласникам, колоністам («осадникам») на розвиток сільського господарства. Справи про діяльність гмінних правлінь; ревізію господарської діяльності правлінь гмін; зміни в особовому складі гмінних правлінь; діяльність Польської ліквідаційної комісії з розподілу продовольства серед населення; землевпорядкування; добровільну і примусову передачу землі в оренду; видачу особам дозволів на відкриття яток, магазинів, ресторанів і буфетів, надання права вести роздрібну торгівлю, торгівлю худобою і сільськогосподарською продукцією та інші; про факти зловживань посадовим становищем начальниками гмін; проведення виборів гмінних рад і правлінь. Статистичні зведення про посіви зернових у гмінах; склад магістратів і гмінних повітів з додаванням анкетних даних обраних і призначених осіб. Заяви осіб і рішення повітового староства про видачу дозволів на право займатись торгівлею. Списки членів гмінних рад із зазначенням національності і партійності; безробітних з їх розписками за одержання продовольчих талонів «Повітового Комітету допомоги безробітним». Головна книга повітового комітету допомоги безробітним. Реферат соціальної опіки Справи про збір коштів у фонди погорільців; утримання неімущих членів єврейської релігійної громади; висилання етапом арештованих безробітних, бездомних та ін. осіб; установлення місць мешкання осіб; страхування робітників; призначення пенсій інвалідам праці; відшкодування і надання матеріальної допомоги особам, які потерпіли від стихійних лих. Звіти повітового лікаря про діяльність Каси соціального забезпечення у Львові. Списки безробітних на одержання продовольчих талонів від «Повітового Комітету допомоги безробітним»; на одержання дров для опалення. Військовий реферат Листування з гмінними правліннями про призов на дійсну військову службу; розшук осіб, які ухиляються від військової повинності; порядок призначення делегатів у призовну комісію; відшкодування особам вартості майна, реквізованого для потреб армії; збір пожертв у фонд «Польського товариства опіки над могилами героїв». Справи про призов на дійсну військову службу; мобілізацію безробітних на дійсну військову службу; надання відстрочок від призову на дійсну військову службу; військово-фізичну підготовку молоді; надання призовниками дозволів на вступ у шлюб; висновки медичної комісії за результатами лікарських оглядів осіб призовного віку; реквізицію селянських підвод і житлових приміщень у селах для потреб армії; діяльність «Польського фонду військових вдів і сиріт». Виписки з реєстраційних книг щодо осіб призовного віку. Списки призовників на дійсну військову службу; військовозобов’язаних польської національності; повітових команд з військового обліку на території Польщі; загиблих під час Першої світової війни. Карно-адміністративний реферат Справи про штрафування торгівців за спекуляцію, селян за потраву посівів; притягнення до відповідальності осіб за порушення апровізаційного закону; водного статуту; порушення правил полювання та інше; торгівлю без дозволу; відмову від несення нічної сторожової повинності у гмінах і на залізниці. Реферат охорони лісів Справи про порушення лісового законодавства; заготівлю і обробку деревини; видачу дозволів на корчування лісів; діяльність Львівського комісаріату з охорони лісів. Санітарний реферат Справи про діяльність повітового товариств по боротьбі з туберкульозом на території повіту. Рапорти, звіти повітового лікаря про виникнення інфекційних захворювань; проведену на території повіту роботу. Матеріали про стягнення вартості лікування мешканців гмін повіту у Львівських державних загальній, психіатричній лікарнях; проведення вакцинації проти віспи; нагляд за санітарним станом у перукарнях. Статистичні звіти протитуберкульозного санаторію у Голоско. Особисті реєстраційні листи акушерок Львівського повіту. Списки дітей, які підлягають вакцинації і ревакцинації проти віспи у селах повіту; лікарів та службовців державної психіатричної лікарні у Кульпаркові; лікарів, які мають практику на території повіту. Книги реєстрації кореспонденції ветеринарного бюро повітового староства. Ветеринарний реферат Листування з воєводським управлінням, державною поліцією про інфекційні захворювання тварин у ґмінах повіту. Справи про стан тваринництва і рибальства у повіті. Звіти-донесення ветеринарів про випадки захворювань домашніх тварин у ґмінах повіту. Статистичні відомості про поголів’я худоби у повіті. Реферат військових інвалідів Листування з воєводським, гмінними управліннями про забезпечення інвалідів праці протезами; порядок видачі пенсій військовим інвалідам, вдовам і сиротам. Висновки медичної комісії про результати оглядів військових інвалідів. Заяви військових інвалідів про призначення пенсії з додаванням особистих документів і облікових карточок інвалідів. Реєстраційні карточки військовослужбовців, які пройшли військово-медичну комісію з метою установлення ступеня непрацездатності. Фотографії військових інвалідів, які одержали нові інвалідні книжки. Списки військових інвалідів. Книги реєстрації військових інвалідів; облікових листків на військових інвалідів для призначення їм пенсій. Алфавітні покажчики до книг реєстрації вхідної кореспонденції відділу у справах військових інвалідів; до справ військових інвалідів. Журнали, книги реєстрації вхідної кореспонденції реферату військових інвалідів; ветеринарного бюро повітового староства. Бюджетно-господарський реферат Листування з воєводським управлінням про оборотний фонд сільськогосподарського сектору. Рахунки на оплату відряджень службовців староства. Списки осіб, зобов’язаних сплачувати воєнний податок. Книги реєстрації призовників. Адміністративно-господарський реферат Розпорядження воєводського управління, гмінних правлінь про кустарні промисли. Листування про організацію і діяльність мисливських союзів і товариств; охорону рибальства; боротьбу з браконьєрством на річках і озерах. Справи про затвердження статутів, створення і ліквідацію цехів ремісників; реєстрацію; діяльність мисливських господарств; видачу ремісничих карт на зайняття промислами. Матеріали про видачу особам дозволів на ведення торгівлі. Реферат землеробства і земельних реформ Інструкція про порядок звільнення приватних земель від парцеляції. Справи про парцеляцію землеволодінь. Статистичні відомості про землеволодіння; сільськогосподарську техніку у господарствах; ціни на харчові продукти. Книги реєстрації платників земельного податку.