Опис 143

Фонд
1262
Опис
143
Дати
1920-1939
Кількість справ
170
Анотація
Українська приватна гімназія «Українського педагогічного товариства» (УПП) (1920-1927); Українська приватна гімназія «Українського педагогічного товариства ім. Івана Франка» (1927-1937); Приватна змішана гімназія і ліцей «Українського педагогічного товариства «Рідна школа» ім. Івана Франка (1937-1939) у м. Дрогобичі Листування із Львівським земельними банком та ін. про будівництво української гімназії у м. Дрогобичі з додаванням планів будівництва та ескізів. Звіти дирекції про роботу школи. Протоколи іспитів на атестат зрілості. Заяви учнів про допуск їх до складання вступних іспитів. Розрахункові відомості на видачу заробітної плати вчителям. Колекція шкільних свідоцтв. Класні журнали успішності учнів. ПЕРЕВІДНА ТАБЛИЦЯ: Старий-Новий номер справи: 30-68; 31-37; 32-30; 33-31; 34-32; 35-33; 36-34; 37-35; 38-36; 39-38; 40-39; 41-40; 42-41; 43-42; 44-43; 45-44; 46-45; 47-46; 48-47; 49-48; 50-49; 51-50; 52-51; 53-52; 54-53; 55-54; 56-55; 57-56; 58-57; 59-58; 60-59; 61-60; 62-61; 63-62; 64-63; 65-64; 66-65; 67-66; 68-67; 166-4а; 167-46а; 168-48а; 169-78а; 170-78б; 171-166.