Опис 129

Фонд
1262
Опис
129
Дати
1885-1933
Кількість справ
77
Анотація
Народна змішана школа з польською і українською мовами навчання у с.Підгородище, Бібрського повіту Плани навчань. Книга розпоряджень школи. Класні журнали успішності учнів. Журнал вхідної і вихідної кореспонденції. ПЕРЕВІДНА ТАБЛИЦЯ: Старий-Новий номер справи: 16-17; 17-16; 76-63а; 77-1а.