Опис 58

Фонд
1262
Опис
58
Дати
1839-1939
Кількість справ
680
Анотація
Державна загальноосвітня гімназія ім. дама Міцкевича у м. Самборі Розпорядження Ради міністрів про нагородження вчителів медалями за участь у Першій світовій війні. Вказівки, циркуляри крайової шкільної ради, кураторії Львівського шкільного округу з кадрових питань вчителів; складання навчальних планів; проведення іспитів на атестат зрілості; встановлення розмірів оплати за навчання; нарахування заробітної плати вчителям; надання матеріальної допомоги дітям-сиротам; ремонт приміщень шкіл та ін. Листування із Станіславським державним секретаріатом освіти, кураторією Львівського шкільного округу, крайовою шкільною радою з питань особового складу; приведення вчителів до присяги; матеріального забезпечення вчителів; про заборону створювати гуртки «Пласту» української шкільної молоді та ін. Особові справи вчителів; працівників гімназії. Статут про організацію гуртків і каси взаємодопомоги учнів. Звіти крайової шкільної ради, директора, класних керівників гімназії про стан галицьких шкіл; стан успішності і виховного процесу у гімназії. Відомості, статистичні відомості про стаж роботи і заробітну плату учителів; кількість учнів старших класів, які вступили до армії Ю. Пілсудського; національний склад учнів та їх успішність з додаванням списків. Протоколи, виписки з протоколів засідань педагогічної ради; вчительських конференцій. Плани роботи гімназії. Фінансово-господарські плани гімназії; звіти про їх виконання; касові звіти. Протоколи екзаменаційної комісії. Заяви учнів про допуск до іспитів; надання копій документів тощо. Класні журнали успішності учнів. Атестати зрілості учнів. Свідоцтва учнів про закінчення навчальних курсів. Перелік середніх спеціальних шкіл, підпорядкованих кураторії Львівського шкільного округу. Списки учнів; учителів гімназії; учителів, які склали присягу; колишніх поліцейських, яких заборонено приймати на державну службу. Інвентарний каталог бібліотеки гімназії. Журнал обліку книг вчительської бібліотеки. Книга оголошень і розпоряджень дирекції гімназії. ПЕРЕВІДНА ТАБЛИЦЯ: Старий-Новий номер справи: 131-132; 132-133; 133-134; 134-135; 135-136; 136-137; 137-138; 138-139; 139-140; 140-141; 141-142; 142-143; 143-144; 144-145; 145-131; 279-280; 280-281; 281-279.