Опис 38

Фонд
1262
Опис
38
Дати
1892-1939
Кількість справ
53
Анотація
Початкова школа у с. Крехові Жидачівського повіту Вказівки, циркуляри кураторії Львівського шкільного округу, Стрийського шкільного інспекторату про створення педагогічної ради; добір вчителів з педагогіки; заборону учням брати участь у позашкільних заходах; будівництво початкових шкіл; закупівлю підручників; призначення стипендій для бідних селянських дітей; боротьбу з епідеміологічними захворюваннями серед учнів; створення для учнів гуртків з протиповітряної оборони та ін. Протоколи засідань шкільної ради. Листування з Жидачівською повітовою шкільною радою про ремонт школи, забезпечення її паливом; укладання планів занять з релігії; ліквідацію Жидачівської повітової ради і передачу її функцій шкільному інспекторату у Стрию; підвищення кваліфікації вчителів; випадки застосування тілесних покарань щодо учнів; збереження державної таємниці вчителями; проведення вчительської конференції; виховну роботу серед учнів; організацію бібліотеки для населення та учнів у Крехові та ін. Навчальні плани. Звіти про організацію занять; стан виховної роботи; фінансові звітита ін. Статистичні відомості про школу. Класні журнали успішності учнів. Книги розпоряджень і циркулярів вищих органів; обліку занять, проведених з учнями; реєстрації вхідних документів. ПЕРЕВІДНА ТАБЛИЦЯ: Старий-Новий номер справи: 4-5; 5-7; 6-8; 7-6; 8-9; 9-10; 10-4; 24-25; 25-24; 30-31; 31-32; 32-33; 33-30.